תוכן עניינים

עמוד:3

תובן עניינים nno דבר / דלית לוי 9 5 ר 1 ל 1 ג / ניצה שפריר" 7 שער ראשון : תחקר 9 עולה להלכה . 1 מחקר פעולה כפרדיגמה - כתפיסת עולם / שושנה קיני . 2 23 מחקר פעולה כמחקר רפלקסיבי / שמחה שלסקי . 3 33 הסכמה מדעת - עקרון הדורש שינוי והתאמה למחקר פעולה / נעמה צבר-בן יהושע ולירון דושניק . 4 55 אבני הנגף בשימוש במחקר פעולה כאמצעי לשינוי / יעל 67 / " 7 . 5 ה " עצמי" ביחס לאחרים במחקר פעולה / מיכל צלרםאיר ושושנה קיני 83 שער שני : מחקר פעולה למעשה . 6 גיבוש גישה חינוכית באמצעות מחקר פעולה / נעה אבריאל-אבני . 7 105 מדואט למקהלה - מחקר פעולה על תרומה של קבוצת דיון ממוחשבת לשינוי תפיסתי / דלית לוי ושירלי מיזז'נ 0 קי 119 . 8 בניית מערכות יחסים קולגיאליות כתנאי למחקר פעולה שיתופי וכתוצר שלו / אילנה מרגולין 141 . 9 הוראת מחקר פעולה - עיצוב גישה ומתודה מתוך התנסות אישית / מיכל צלרמאיר 161 " . 10 אלה שלא נלקחו בחשבון משפיעים לעתים על הצלחת הפעילות או הכשלתה " - זווית נוספת על מחקר פעולה / מירה קרניאלי 179

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר