מחקר פעולה: הלכה ומעשה זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת המחקר האיכותי

עמוד:2

Action Research : Theory and Practice Dr . Dalit Levy ( Editor ) עריכה : ד"ר דלית לוי מערכת : ד"ר רויטל היימן , המכללה לחינוך ע " ש דוד ילין מכון מופ"ת ד"ר נורית זיידין , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ; מכון מופ"ת ד"ר שושנה קיני , אוניברסיטת בן גוריון בנגב ד"ר מירה קרניאלי , אורנים - המכללה האקדמית לחינוך , התנועה הקיבוצית פרופ' מיכל צלרמאיר , מכללת לוינסקי לחינוך , תל-אביב די'ר ניצה שפריר , ' המכללה האקדמית עמק הירדן הוצאת ספרים , מכון מופ"ת ; עריכה ראשית : ד"ר יהודית שטיימן עריכת לשון וטקסט : אילה בלאנדר עריכה גרפית ועיצוב השעי : מיטל בנימין הבאה לדפוס : חני שושתרי מסת " ב : © 965-7182-70-0 כל הזכויות שמורות למכון מופ " ת , תשס " ו 2006 הדפסה : דפוס אופסט טל בע " מ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר