מבוא: על התיישבות העלייה הראשונה

עמוד:9

איכר במושבה היו בית , חצר ושדות משלו , כשהפעילות המשותפת הייתה מאוד מצומצמת והוגבלה לשטחי הציבור ולמוסדותיו . ( הקיבוצים והמושבים נוסדו מאוחר יותר , בזמן העלייה השנייה והשלישית . פרטים נוספים על המושבות והתפתחותן ראו בהקדמה לכל מושבה שבה נסייר ( . המושבות החלוציות שנוסדו היו ראשון לציון , ראש פינה וזכרון יעקב בשנת 882 ו , יסוד המעלה במהלך השנה שלאחריה , וגדרה בשנה שלאחר מכן . את פתח תקוה חידשו באותן שנים העולים , שבנו גם את שכונת הבת שלה , יהודיה . עולים יחידים בעלי הון הקימו בתחילת שנות השמונים של המאה התשע עשרה חוות פרטיות אחדות , ומשתיים מהן צמחו בתוך פחות מעשור המושבות נס ציונה ומשמר הירדן . אנשי היישוב הישן עשו ניסיונות חוזרים ונשנים להיאחז במושבה משלהם שהקימו , ושמה בני יהודה . ההתיישבות היהודית בארץ ישראל השתלבה בתהליכים כלליים במרחב . ההתפתחויות הכלליות בארץ , שנסקרו בקצרה למעלה , אפשרו את ההתיישבות החדשה והקלו במידת מה על קליטתה ופיתוחה . למרות זאת נתקלו חלוציה בקשיים רבים , החל בהתנגדותם העקיבה של השלטונות העות י מאניים , דרך הטרדותיהם של תושבי הארץ הערבים , וכלה בהתמודדות עם פגעי הטבע הארצישראלי . הבנייה במושבות התעכבה , היבולים החקלאיים היו דלים . המתיישבים סבלו מחסרון מתמיד בכסף ובאמצעים , מבדידות ומעייפות , מחולי וממוות ( בעיקר העיקה תמותת הילדים ממחלת הקדחת . ( חלקם נשבר , ועזב את המושבות או אף את הארץ . רובם התמיד במאבק ונשאר , מתוך אמונה עמוקה , עקשנות ומסירות . הגורם החשוב ביותר שנזעק לטובת המתיישבים באותן שנים קשות והצטרף לפעולות ההתיישבות , היה אדמונד דה רוטשילד מפריס . הברון רוטשילד נודע בצדק כ י נדיב הידוע ' וכ ' אבי היישוב . ' הוא פרש את חסותו על המושבות הקיימות , תמך בתושביהן וסייע בביסוסן , רכש אדמות והקים יישובים נוספים : בשנות השמונים - את עקרון היא מזכרת בתיה , את באר טוביה ( קסטינה , ( את בת שלמה ואת שפיה , ובשנות התשעים - את נקודות ההתיישבות בחורן , את היישוב התעשייתי בטנטורה ואת המושבה מטולה . הברון רוטשילד פעל באמצעות הפקידות ' ) האדמיניסטרציה , (' שלמעשה הייתה לממסד היישובי הבלתי רשמי . מאות פקידיו , שהשתלבו במושבותיו , עסקו בכל תחומי הפיתוח היישובי : בסלילת דרכים ואספקת מים , בבניית בתי מגורים ומבני משק , בהדרכה ובניסיונות חקלאיים , בהקמת מוסדות ציבור ומפעלי תעשייה , במתן שירותי רפואה ושאר שירותים קהילתיים , ועוד ועוד . מפעילות זו נהנו לא רק המתיישבים במושבות הברון , שהוקמו בידי רוטשילד או עברו לחסותו הרשמית ' ) האפוטרופסות , ( ' אלא אף שאר המתיישבים היהודים בארץ . במיוחד התפתחו ראשון לציון , זכרון יעקב וראש פינה , שנקבעו הברון אדמונד דה רוטשילד

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר