פתח דבר

עמוד:3

הספר לכו ונלכה מוביל את המטייל אל אתריה של התיישבות העלייה הראשונה הפזורים בנופה של הארץ , ממטולה בצפון ועד באר טוביה בדרום . מטרתו להציג בפני הקהל הרחב - משפחות ופרטים , תלמידים וסטודנטים - את המאפיינים של ראשית ההתיישבות ותרומתה , על פי שרידיה המוחשיים שנותרו בשטח בימינו . מדריך סיורים זה עוקב אחר אתרי הראשית בכל עשרים ושמונה מושבות העלייה הראשונה ומחוץ להן , לפי אזורי ההתיישבות העיקריים . נתחיל ביהודה , שבו החלה ההתיישבות החדשה ואשר שימש מרמה , ונסיים בגליל העליון , לפי חלוקה אזורית המוכרת מאז ראשית ההתיישבות ( מלבד אזור יהודה , אשר חולק מטעמים טכניים לשניים . ( הספר בנוי כך שאפשר לקרוא כל פרק בפני עצמו ולסייר בכל אזור או מושבה בנפרד . נוסף לו גם מבוא כללי , המאגד תופעות ותהליכים מרכזיים בהתיישבות העלייה הראשונה . הסקר המקיף שבוצע בכל הארץ לקראת כתיבת הספר , כולל מאות אתרים בהתיישבות הכפרית היהודית שנותרו מהתקופה הנבדקת , גם כאלה שמחוץ למושבות . אלו ואלו שולבו בספר שלפניכם , לאחר ניפוי האתרים שאינם מתאימים למדריך סיורים מסיבות תכניות או מנהלתיות . כך , למשל , לא נכללו במדריך זה אתרי ההתיישבות בחורן ( חוות גילין , תפארת בנימין , עמידון ונפחה ) בשל מגבלות פוליטיות , ואחוזת פלמן בסומייל ' ) גינת דודי ) בשל מגבלה מעשית : מאתר זה , המצוי כיום בלב תל אביב , לא נותר זכר . לכו ונלכה נוקט עקרונות מחקר אקדמיים ומציע מדריך סיורים נושאי , ממוקד ושיטתי , באתרי התיישבות העלייה הראשונה שבהם נבקר . השתמשנו במרב המקורות הזמינים והרלוונטיים ( אמנם , כנגזר מאופי הספר , בלא להפנות אליהם במפורט , ( כדי לגבש סינתזה קצרה של הידע הקיים על כל אחד מהאתרים . הטקסט נכתב בגישה ביקורתית כלפי המקורות וכלפי המידע הזמין ופרשנותו , בניסיון לשתף את הקוראים בהתלבטויות באשר לסיפור האתרים ולמשמעותם . זאת ועוד : הקפדנו להתייחס רק לאתרים השייכים לתקופתנו , כלומר לאלה שראשיתם בשנים 882 ו ועד 904 ו ( עם חריגות מעטות לאתרים מהשנים שלפני כן או מהעשור שלאחר מכן , בתנאי שהם תורמים ישירות לענייננו . ( דבקנו במיון הנושאי העתי גם כאשר בסמוך לאתר המתואר בספר נמצא אתר בן תקופה אחרת , מרשים ונאה ככל שיהיה - ואליו לא התייחסנו . לעומת זאת , בחרנו להציג את מרכזי המידע הקיימים במושבות ( מוזאונים , ארכיונים ומרכזי מבקרים , ( גם אם לא הוקמו באתר מזמן העלייה הראשונה וגם אם אינם מתייחסים רק לתקופה הנדונה . נקטנו בכלל שיאין מדברים על מה שאין רואים . ' תיאור האתרים שנותרו בנוף , אשר עברו כמעט כולם שינויים במהלך מאה ועשרים שנה , מתבסס על מצבם בעת כתיבת הספר , בשנים 2001 עד . 2003 על סמך המשאר בשטח - שלעתים הוא גדול ומרשים , ולעתים קטן ועלוב - ניתחנו את האתר ההיסטורי

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר