לכו ונלכה :סיורים במושבות העלייה הראשונה

עמוד:ד

ספר זה יצא לאור בעזרה הנדיבה של קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בסיוע המכון לחקר תולדות קרן קימת לישראל מהדורה ראשונה : תשס"ד ( 2004 ) מהדורה שנייה : תשס"ה ( 2005 ) עיצוב הספר והעטיפה : מירי גרמיזו עריכה לשונית : הרצליה אפרתי עורכת מרכזת : שלומית משולם הבאה לדפוס : מיכאל אטלן מפות : סופר - מיפוי בע"מ הדפסה : מפעלי דפוס כתר © כל הזכויות שמורות , ירושלים תשס " ד ( 2004 ) אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני , בלא אישור מבית ההוצאה מסת"ב : 7-230-8 ו 965-2

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר