פתח דבר

מתוך:  > כתב מושגים > פתח דבר

עמוד:י

- ( 58 / 74 ) הוחלפו האינדקסים ( האותיות היווניות ) בקו האנכי של סימן התורשה השני ; כתוב d במקום b ( גרמנית ) בשורה השנייה של הנוסחה המפרשת אותו . - ( 62 / 79 ) נפל סימן הגל שבין האינדקסים בצד הימני של הנוסחה שבראש . 27 § - ( 63 / 80 ) בהוכחת משפט , 79 בהצבה שבמקום , c צריך להיות a במקום - ( 65 / 82 ) . y נפל סימן השלילה בשורה השנייה של הנוסחה שבראש העמוד ( בגרמנית . ( כאן , כמו במקומות רבים אחרים , סומן סוגר שמאלי גדול במקום הקשת של סימן התורשה . " FTITID" - ( 67 / 85 ) בחלק המודגש של הטקסט שלפני הוכחת 88 צריך להיות "סדרה . " 1 - ( 81 / 102 ) בשורה העליונה בגרמנית , צריך להיות הסימן ליחס "עוקב או שווה" ( גל וקו מעליו בין האינדקסים . ( במשפט , 125 בשורה השנייה מלמטה , נפל סימן השלילה ; שתי שורות מעליה נפלה אפסילון . - ( 82 / 103 ) בשורה השנייה של הוכחת משפט 127 נפל סימן השלילה . כאמור , טעויות אלו תוקנו במהדורה הנוכחית , ותקוותנו שלא נפלו בה שיבושים אחרים . מאמץ רב הושקע בהתקנת הנוסחאות , בדיקתן ותיקונן , וזוהי הזדמנות נאותה לציין , בברכת יישר כוח , את עבודתן המסורה , האחראית והםבלנית של עובדות המחלקה הגרפית של הוצאת שלם , מרינה פיליפודי , גלינה טוקר ורחל קביץ . ההערות המקוריות של פרגה מצוינות בכוכב . ההערות הממוספרות הן שלי , והן מקובצות בסוף הספר . בתחילתו של כל אחד מפרקי הספר הוספתי גם הערת פתיחה כללית . חלקי בספר זה מוקדש לזכר אחי היקר רמי ( אחירם ) ז"ל , שנפל בסיני במלחמת יום הכיפורים בהיותו מפקד מעוז 'חיזיון . ' גלעד ברעלי ירושלים ערב יום הכיפורים , תשס"ד

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר