פתח דבר

מתוך:  > כתב מושגים > פתח דבר

עמוד:ט

חלה על מגוון עצום של מבנים פסוקיים שהם ליבתה של השפה ; ויש אף הסבורים שהיא חלה על כל מה שעומד ביחסים לוגיים במסגרת השפה . בכתב מושגים יש גם שפע דיונים במושגי יסוד של הפילוסופיה של הלוגיקה ( שיפוט , תוכן , זהות , פונקציה , הגדרה וכיוצא באלה , ( וגם בתחום זה הייתה השפעתו מכרעת . כמה מן הנושאים הללו יידונו בהרחבה בפרקי המבוא שלהלן ( פרקים ג , ד . ( כתיבתו של פרגה בדרך כלל בהירה ומדויקת . מבחינה זו , הגם שהספר אינו קל לקריאה אף למי שכבר עסק בלוגיקה ובפילוסופיה , הוא ניתן להבנה כפשוטו אם הקורא יקדיש לו את תשומת הלב הדרושה . בפרקי המבוא ניסיתי להאיר היבטים שונים של הנושאים הנידונים : לעמוד על חשיבותם ועל קשיים וקושיות שהם מעוררים - הן כשלעצמם והן בזיקה לכתביו המאוחרים יותר של פרגה ולעמדות של פילוסופים אחרים שניזונו מהם ישירות . בנקודות מסוימות הצעתי כיוונים להעמקה נוספת בסוגיות אלו או אף דרכים לפתרון כמה מהקשיים . לפגי הפרקים הדנים בגופי הדברים הקדמתי סקירה ביוגרפית קצרה ( א , ( וכן פרק הסוקר בחטף כמה נקודות ציון בולטות בתולדות הלוגיקה עד לדור שלפני פרגה ( ב . ( התרגום התרגום נעשה מן המקור הגרמני , שפורסם לראשונה ב 1879 בהוצאת לואיס נברט שבהלה , גרמניה , ( Louis Nebert , Halle ) ויצא לאור מחדש ב 1998 בעריכת איגנציו אנג'ללי , בהוצאת גיאורג אולמס שבהילדסהיים , גרמניה . ( Georg oims , Hiidesheim ) לאחר התלבטות - ההתלבטות הקבועה של כל מתרגם - בין דיוק ובין ניסוח טבעי וקולח , בחרתי לשים את הדגש בדיוקם של דברים , לעתים במחיר סרבול סגנוני מסוים . דומני שבחיבור מדעי מסוג זה העדפה זו מוצדקת . בגרסה הגרמנית המקורית ובמהדורתה המחודשת נפלו כמה טעויות בנוסחאות , ואלה תוקנו במהדורה העברית הנוכחית . כדי למנוע סרבול לא הערתי על התיקונים במקומם . אציין כאן את העיקריים ( המספר הימני מתייחס לעמוד המהדורה העברית ; השמאלי - למהדורה הגרמנית . ( - ( 1 / 12 ) חסר קו השיפוט ( האנכי ) בתחילת . 2 §

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר