כתב מושגים

מתוך:  > כתב מושגים

עמוד:ד

GOTTLOB FREGE BEGRIFFSSCHRIFT עורכת סדרה : יעל חזוני עורכת לשון : מלכה בק תרשימים וסדר : גלינה טוקר הפקה : מרינה פיליפודי ורחל קביץ הדפסה שנייה 2009 2004 © כל הזכויות של המהדורה העברית שמורות למרכז שלם , רחוב הצפירה 22 א , ירושלים Cover Picture : "Proun" ( 1922-1923 ) by El Lissitzky Solomon R . Guggenheim Museum , New York Copyrig ht : The Solomon R . Guggenheim Foundation , New York הפצה : מרכז שלם , רחוב אבישי , 3 ירושלים טל' , ( 02 ) 566-0601 פקס ( 02 ) 566-0590 E-mail : shalemorder @ shalem . org . il מסת"ב ISBN 965-7052-13-0 דאנאקוד 496-1011 Printed in Israel

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר