תוכן העניינים

עמוד:ח

פרק ט השינויים בחברה היהודית ובהנהגה בירושלים בשנים תר"ח-תר"ר 317 ( 1860-1848 ) פרק י ראשית המודרניזציה בקרב יהודי ירושלים בשנים תרי"ד-תר " ך 356 ( 1860-1854 ) סיכום 372 הערות 382 רשימת ארכיונים 546 רשימת תעודות בכתב יד 548 ביבליוגרפיה כללית 554 רשימת איורים 571 מפתח 575

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר