תוכן העניינים

עמוד:8

6 . 0 התלמיד והלמידה 123 6 . 1 איזהו תלמיד ? 124 6 . 2 גילים ראויים ללמידה 6 . 3 125 סוגי תלמידים,- מידות בתלמידים 6 . 4 125 כיבוד מורים 6 . 5 129 ללמוד ממורה אחד או מכמה מורים ? 132 6 . 6 פסיכולוגיית למידה : קשיים בחומר 6 . 7 133 קשיים בלומד 6 . 8 134 השיבחה 6 . 9 136 הזיכרון 6 . 10 138 ריכוז וכובד ראש בלמידה 140 ו 6 . 1 מיהודה וסדר הלימוד 6 . 12 143 אירגון הלמידה 6 . 13 144 חווית הלמידה 148 6 . 14 לימוד תורה בלילה 150 ניספחים ו א . שאלות להעמקה ולהרחבה ( בסוף בל פרק ) ב . ביוגראפיות קצרות 155 ג . מפתח מונחים ומושגים בנושאי חינוך והוראה 159 ד . רשימת מילים במשמעות ובהקשר של לימוד והוראה 163 ה . מיבחר ביבליוגראפי 165

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר