תוכן העניינים

עמוד:7

3 . 6 שכר לימוד ושכר הוראה 3 . 7 54 תבחין למינוי מורה ולפיטורי 3 . 8 57 יום לימודים ושנת לימודים 3 . 9 59 צורת הישיבה בבית המדרש ומשמעותה 3 . 10 60 מישטר ומישמעת 3 . 11 61 לימוד בחוץ ( בשוק ) 3 . 12 63 "חווי גולה למקום תורה" 3 . 13 65 לסיכום - סיפור ? ןאלף 66 4 . 0 תוכנית הלימודים 71 4 . 1 תורה שבכתב ותורה שבעל פה — רעף אחד 4 . 2 72 מיקרא — מישנה — תלמוד 4 . 3 74 תיכנון ודירוג 4 . 4 77 חספק וחישגיות 4 . 5 80 "פסוק לי פסוקך' 4 . 6 84 חריפות או בקיאות 4 . 7 86 לימודי חול ; ספרות חיצונית ; לשון זרה 4 . 8 87 לימוד מלאכה ואומנות 89 5 . 0 המורה וההוראה 93 5 . 1 חובת האב וחובת הרב 5 . 2 94 המורים : מעמד ותארים 5 . 3 95 סוגי מורים 5 . 4 98 הבשרת מורים 5 . 5 105 "שימוש חכמים 5 . 6 107 '' התבוננות לשיעור 5 . 7 110 שיטות ודרכים בהוראה ; הנעה וחיזוק 5 . 8 112 סבלנות , הסברת פנים וכבוד לתלמיד 115

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר