תוכן העניינים

עמוד:6

תוכן העניינים 1 . 0 מבוא 1 . 1 ספרות חז"ל — תפיסה מכלילה 1 . 2 10 הרצף הספרותי נעוץ ברעיון המסורת 1 ו 1 . 3 אין לחז"ל תיאוריה חינוכית שיטתית ו 1 . 4 1 אין "מסכת תלמוד תורה" 1 . 5 12 הגישה למקורות 13 1 . 6 מיבחר המקורות לספר זה 1 . 7 13 מטרות הספר ון ; עדו 1 . 8 14 מושגי חינוך — אז ועכשיו 1 . 9 15 סיגנון חז"ל — ערך ספרותי וערך דידאקטי 16 2 . 0 מחשבת החינוך : אמונות ודיעות , ערכים ומטרות 17 2 . 1 ערך עליון 2 . 2 18 העולם קיים בזכות לימוד התורה 2 . 3 20 עיסוק קבע וחובה 2 . 4 22 לימוד לשמה ; לימוד מאהבה 2 . 5 24 סגולות תלמוד תורה 2 b 2 . 6 ללמוד וללמד ל 2 . 7 2 לשמור ולעשות ולקיים 2 . 8 32 הראשונים ואנו : סוד המסורת 2 . 9 35 תת מעמד של עם הארץ 36 3 . 0 אירגון ומיסוד החינוך 45 3 . 1 לקראת ייסוד בית הספר העברי 3 . 2 46 מוסדות הלימוד במערכת החינוך 3 . 3 46 ייסוד בית הספר והנהגת לימוד חובה 3 . 4 48 גילים ומיכסות של תלמידים לכל מורה 3 . 5 51 לימוד הבנות 53

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר