"כנגד כולם" פידאגוגיה של חז"ל

עמוד:4

ASHER E . RIVLIN "EQUAL TO ALL OF THEM " The Pedagogy of the Sages ( Khazal ) . P . o . b . 37068 Tel . 378945 . Tel-Aviv 1985 All rights reserved by the Author and Sifriat Poalim Publishing House Ltd המדור לספרי לימוד © כל הזכויות שמורות למחבר ולספרית פועלים בע"מ סודר ועומד ב"טכנוסדר בע"מ" הודפס בישראל , בדפוס ראם ת " א 1985 המערבת והמנהלה תל אביב ת . ד . 37068 טל . 378945

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר