דבר העורך:

עמוד:11

ובלתי נפסקת , פריחה רבת גוונים , שמשאת נפשה היא להעשיר את הזהות הציונית הסוציאליסטית בישראל , לרענן ולבצר את 'הבית התודעתי ' שלה . שיבצנו את המסות בארבע חטיבות , אך שום חייץ אינו מבדיל בין פרקי מחשבה על מורשת וקידמה , המשלבים סעיפי הגות והארות אקטואליות , פרקי מאבק הבוחנים תחומי עשיה ברבים ממיגזרי חיינו , ופרקי עיון הבאים להדגים גישות חדשניות ביחסנו אל מכמני תרבותנו . החטיבה הרביעית המכונה "אחדותו של העם " , המשמשת סיפא לקובץ זה , משקפת את הנסיון להתוות ללא טשטוש את קווי התיחום המפרידים בין הזרמים הרוחניים הרעיוניים הקיימים בתקופתנו בעם היהודי הפלוראליסטי , כדי להגדיר את מהות המאבק ביניהם - בחיפוש אחר המאחד החלקי . המכלול מבקש להצהיר שאותו ציבור שהכותבים נמנים עמו הוא , לא פחות מיהודים אחרים ולעיתים במידת זכות העולה על שלהם , 'בעל בית ' באחוזת הרוחניות הלאומית , כלה ונחרצה איתו לא להניח למנציחי השקפות בלות מיושן לעצור את העשרת מורשתנו על ידי תרומות עתיד למיניהן ולגוניהן , לשטחיהן ולמגמותיהן . חשוב לציין , דווקא במסגרת קובץ המופיע ב'ספרית פועלים , ' שהעורך - בעצה אחת עם המו"ל - ביקש מהמשתתפים להתבטא במלוא החופש , ללא הנחיה כפייתית מכל סוג שהוא , ולהציג בפני קהל קוראיהם את אמיתו של כל אתר מהם , את המדאיג , המדרבן והמעסיק אותו . מאליו יובן שאין העורך מסכים עם כל דבר ודבר שנאמר בפרקים אלה , אלא שגאוותו על כך שדרש מעמיתיו רק התחייבות אחת ויחידה - להיות נאמנים לגישותיהם האישיות ולהביאן לדיון ציבורי ומשותף . אסופה זו היא ראשיתה של דרך לכנס מחשבה , הגות וחקר בתחום התרבות היהורית החילונית . עוד נושאים לא מעטים זקוקים לבדיקה ולניתוח , עוד סוגיות רבות טעונות בחינה מחודשת ומתחדשת שוב ושוב . אך מן הדין כי נצניע לכת , ונסתפק בשלב זה בקריאה לרענון זיקת הגומלין בין היש , הנוצר והעומד להיווצר בעולם התרבותי הרוחני שלנו , ולהגברת הפעילות בתחומי החשיבה והמעורבות החברתית הפוליטית , הרחק ' מכל 'מגדל שן ' ומכל נהייה אחרי סיסמאות . שאיפתם של יוזמי אסופה זו היא לעורר ולפתח השראה , והשגת מטרה זו - ולו בחלקה - היא הברכה היחידה שהם מקווים לראות בעמלם .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר