פתח דבר

עמוד:8

אף '' יהודיותו" של הקיבוץ מיוחדת היא בנוף הישראלי : חילונות יהודית שאינה מתמצית באי דתיות ובהסתייגות סובלנית מיהדות ההלכה והפולחן , אלא חותרת להגשמת הצדק החברתי , שנזנח על ידי הזרם הרבני של תקופתנו , ולבניית רובד נוסף וחרש של התרבות היהודית ההיסטורית - רובד ההולם את הציביליזציה המודרנית על הישגיה המדעיים והטכנולוגיים , תובנותיה הפילוסופיות ' . ובעיתיותה הרוחנית , החברתית והאקולוגית . אולם לא כר השתגרה דמותה של תנועת השומר הצעיר בדעת הקהל הישראלית . תדמיתה היא כשל עדה סגורה יחסית , יעילה מאוד מבחינה משקית כלכלית , מסורה מבחינה לאומית , בעלת שאיפות שמאליות בלתי מציאותיות בתחום השלום וסדרי החברה - ומשום כף בלתי זריזה במאבק הפוליטי - ואילו בתחום התרבותי היהורי היא מצטיירת כ"כופרת בעיקר " , מנותקת להכעיס מן " השורשים היהודיים" ולוחמת בדת היהודית . תרמית זו אינה זהה כלל וכלל עם ראייתה של תנועה זו את עצמה : לא רק תנועה התישבותית חלוצית בעלת עמדות רעיוניות ופוליטיות מוגדרות , אלא גם זרם רוחני תרבותי בתוך שאר הזרמים ביהדות הפלורליסטית של זמננו , המתמודד זה עשרות שנים ( מאז מועצת התרבות בחדרה בשנת 1935 ועד מועצת התרבות בהזורע בשנת ( 1984 עם בעיות התרבות היהודית והכללית , של היהודי החילוני בעל התודעה ההיסטורית התרבותית של עמו . תודעתו זו מעמידה את חבר התנועה , ואת העולם התרבותי שממנו הוא ניזון , ברצף האורגני של תרבות ישראל מכל הזמנים , לרבות רובדה המודרני , שמוענקת לו לגיטימציה מלאה בשרשרת הדורות . הרדיקליות ( במובן המקורי של מושג זה המורה על תפיסת הבעיות משורשן ) של תנועה זו גרמה לכך שתופיע במאבק האידיאי , המתנהל ביהדות בת זמננו , כקיצונית בעמדתה הסיקולריסטית ובמאבקה על הפרדת הדת הממוסדת מן המערכת המדינית הדמוקרטית , וכן בהתנגדותה לכל נסיון לטשטש את אופיה המודרני של מדינת ישראל על ידי תחיקה דתית . אולם הרבה פחות ידועה היא התשתית הרוחנית האמונתית , שממנה נובעת תפיסתה את הזהות הלאומית יהורית בתקופתנו , ועיצוב התרבות היהודית המודרנית בה . על כן בא קובץ זה לבטא ולשקף - אף כי לא לסכם משנה סדורה - את המחקר , את ההגות הרעיונית , וכמו כן את ההתמודדות הפנימית והחיצונית של זרם זה עם הבעיתיות היהודית רוחנית של תקופתנו . מועצת הקיבוץ הארצי שהתקיימה בשנת 1984 היתה הזירה להתמודדות הפנימית הזאת , ואילו ההקצנה הדתית והלאומנית המתרחשת בתקופה זו במדינת ישראל , דירבנה לתגובה לוחמת - וכל אלה שימשו מאיץ להוצאתו לאור של קובץ זה . נכללות בו גם מסות אחדות של הוגים ואישים שתנועת השומר הצעיר לא שימשה בית גירולם הרוחני , אך קרובים הם אליה בתפיסותיהם . גם במסותיהם עוברת כחוט השני התובנה

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר