פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר הוצאת הספרים של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר מתכבדת להביא לפני ציבור הקוראים והמתעניינים אוסף מסות ומאמרים , מעין רב שיח בכתובים , בשאלה גורלית להמשך קיומו של עמנו - מתן לגיטימציה רוחנית לחילוניות היהודית . אנו רואים בספר זה חוליה בשרשרת השליחויות הלאומיות ההיסטוריות אותן נטלנו על עצמנו . תנועת השומר הצעיר מייצגת במהפכה הציונית אחד ממוקדי הצמיחה של תולדות עם ישראל בתקופה המודרנית , חלוצה מגשימה בתחומי החינוך הציוני , העליה לארץ ישראל , ההתישבות , הבטחון , המרד בגיטאות , מלחמות ישראל והמאבק על השלום . היא הקימה קיבוצים שיתופיים רבים המהווים — מבחינת מהותם החברתית , יעדם הלאומי , ותיפקודם התרבותי והכלכלי — קהילות שדוגמתן לא ידעה ההיסטוריה היהודית : לא כקהילות הגלות , שבאו למלא את מקום המערכת המדינית הלאומית שאבדה , ולא כקהילות המהוות מסגרת דתית פולחנית ומשמשות את העדה הקדושה ער בוא יום הגאולה . תפקיד אידיאלי זה של הקהילה היהודית ההיסטורית חולן בתקופתנו , והקיבוץ רוצה לגלמו כשאיפה אוטופית ובתקווה נצחית ל"חיים הנכונים" שיחיו האדם והחברה , כדי ליצור " שמים חדשים " עלי אדמות . קהילות אלה נוצרו והתגבשו במיסעף הדרכים הגורלי , בו השיק ומשיק החידלון הלאומי הגלותי עם תחיית העם בארץ ישראל , תוך התיסרות במלחמות אכזריות ומאבקים פנימיים קשים . על כן שזורים חייהן במאמצי ההישרדות הלאומית של העם - אולי אף יותר מאשר חלקי העם האחרים . האידיאולוגיה הלאומית והחברתית של תנועה זו יתדותיה נעוצות הן בתרבות היהודית לדורותיה , והן באקלים התרבותי ובזרמים הרוחניים והרעיוניים של החברה המודרנית הכללית . קיבוציה קהילותיה גיבשו לעצמן אורח חיים ייחודי המפכה מן האמונה ביכולתו של האדם לעצב במו ידיו , וכאישיות אוטונומית , חיים של משמעות , צדק , שוויון ושיתוף , ולהשתיתם על הפילוסופיה של ההומניזם היהודי , האוניברסלי והמודרני - כאחד . מכאן גם ייחור ערכה האנושי והחברתי הבולט של צורת חיים זו , במארג הכללי של החברה היהודית בת זמננו .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר