כזה ראה וחדש היהודי החפשי ומורשתו

עמוד:4

ספרי דעת זמננו בעריכת צבי רענן REGARD AND REVERE — RENEW WITHOUT FEAR Essays The Secular Jew And His Heritage Editor : Yehoshua Rash Publishing House Ltd . P . O . B . 37068 . Tel . 376845 . Tel-Aviv . 1987 . All rights reserved by Sifriat Poalim . © Printed in Israel עריכה לשונית והתקנה לדפוס : נעמי אונגר הדפסה שנייה , יוני 1967 כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע " מ . נדפס בישראל תשמ"ז . 1986 / סדר צילוס והדפסה : "הדפוס החדש . " המערכת והמנהלה תל אביב . 67771 רח ' חומה ומגדל , 2 טל' . 376845

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר