פתח דבר

עמוד:יא

בשנים האחרונות זכיתי לחיות במחיצתם של כמה אנשים מיוחדים , אשר רק בזכותם יכולתי להקשיב לקולו של השל . בראש ובראשונה היו אלו משפחותיה וחבריה של קהילת הקיבוץ העירוני 'בית ישראל / ובייחוד ישראל , הושע ואילון . עבודת המחקר נעשתה בעיבורן של השנתיים שעשיתי בקהילת הישיבה התיכונית 'מקור חיים . ' אווירת האמון והקרבה שבין לומדיה ומלמדיה נוכחת בספר זה . לפני כשנתיים זכיתי לשוב לישיבת 'שיח , ' ללמוד לפני הרב שג"ר וללמד חבורה של לומדי השל . מאז הסתלק הרב שג"ר לבית עולמו , עולמנו שלנו אינו כשהיה . בהעדרו אבד עומק והכל החוויר , ופתאום חשתי כלפיו הודיה לאין שיעור . מזה כשנה וחצי אני מוצא בבית מורשה - במכון לחקר אתיקה , יהדות ומדינה על שם שוורץ , ובבית המדרש - בית חם ואוהד להגותו של השל . זכה בית מורשה , ובמסגרת כנס העשור של המכון לחקר מחשבת חז"ל קיימנו את הכנס הגדול הראשון על הגותו של השל בעברית , והיד עודנה נטויה . אודה גם לרבני ישיבת ההסדר מעלה אדומים על שהביאוני בעולמה של תורה ועל שהורוני דרכה , בשכל ישר , במידות וביראת שמים . חבריי הטובים לספסלי הישיבה היו בשבילי מעגל של חיות , ותמיד אשמור להם מקום חם בלבי . כן אודה לכל השותפים למעגלי חיי , ובייחוד למורי ורעי שילה פכטר . אבא ואימא , תודה ( שמעבר למילים . ( תודה לכם , סבתא לילי , שפרה ויעקב , ומשפחתי כולה . לכם טוביה ולאה'לה , ולך , איריסי . דרור בונדי , ירושלים התשס"ח

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר