איכה? שאלתו של אלוהים ותרגום המסורת בהגותו של אברהם יהושע השל