תוכן

עמוד:10

ייצוב המרכז באושא : מאבקים מחוץ 264 ר' נתן : חכם בבלי באושא 275 איסוף מקורות ההלכה באושא 284 תקנות אושא : אחריות הפרט על משפחתו 286 נספח : ר' יעקב בן קרושאי , מגינו של רשב"ג 292 הערות לשער הנשיא 297 ששר למשיח : ר ' יהודה הנשיא ( רבי ) רקע היםטורי מדיני 307 תקופת הצמיחה של ר' יהודה הנשיא באושא 309 ר' פנחס בן יאיר ורבי : בין חסיד לחכם 321 בין המשנה לברייתא : בין רבי לר' חייא 327 ימי ציפורי : תורה וגדולה במקום אחד 339 רבי ובר קפרא 354 פרידה מהנשיא 363 הערות לשער למשיח 369

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר