חכמים - כרך שלישי : ימי גליל

עמוד:4

Sages - Volume 3 : The Gallilean Period Binyamin Lau P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books All Rights Reserved © 2008 כל הזכויות שמורות 2008 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב E-mail : info @ ybook . co . il 61534 מערכת 'אגדתא , ' בית מורשה בירושלים ת . ד . 29253 ירושלים 91291 טלפון press @ bmj . org . il , 02-6216462 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עורך אחראי : רב איכנולד עורך הסדרה : עמיחי ברהולץ עורכת : חנה עמית עיצוב העטיפה : זהבה ולדמן לוחות : ישראליט הדפסת עטיפה . וליגרף בע"מ הפקה . טפר בע"מ דאנאקוד 362-3838 מסת"ב ISBN 978-965-482-828-4 נדפס בישראל Printed in Israel 2009

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר