תוכן

עמוד:10

חלק שני : עיון בסוגיות מקראיות פרק י' קדושת המקום וקדושת הזמן במקרא 229 פרק י"א בדם ואש לא יקום המקדש 238 פרק י"ב ייעודי המקרא - הבטחות מותנות 243 פרק י"ג האם יש לסובלנות שורשים במקרא ? 251 פרק י"ד ארכאולוגיה פוסט מקראית ופוסט ציונית 266 פרק ט"ו קדושת המקרא וחקירתו המדעית 274 נספח מוסר המלחמה היהודי - לקט מדרשים מועדים 287 הערות 297 מפתח השמות והעניינים 331 מפתח הכתובים והמדרשים 339

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר