אניטה שפירא מבוא

עמוד:11

מאידך גיסא . שני תהליכים אלה חותרים תחת הזהות הישראלית הישנה , תחת תפיסת הלאומיות החילונית . במקומן מופיעות תפיסות פוםט מודרניסטיות המבטלות את ערך הפרטיקולריזם הלאומי לטובת תפיסות ליברליות אזרחניות , וגם כוחות לאומניים דתיים , היונקים את כוחם מהתגברות אי השוויון הכלכלי שמגמת הגלובליזציה מביאה עימה . עמיה ליבליך בוחנת את השבר של האידיאולוגיות הישנות במפגש עם המציאות החדשה , המדגישה את האינטרסים של הפרט ומערערת את הזיקה לקולקטיב . מקרה הבוחן שלה הוא חברה קיבוצית במיפנה ההפרטה . שבר של חלום או התמודדות עם מציאות חדשה - זו השאלה . מרכז זלמן שזר יזם ואירח את הכנס שהיה הבסיס לכרך זה , והוא גם שדאג להביא את הספר לדפוס . יבואו על הברכה מוטי גולני , אליעזר דון יחיא , משה ליסק , זאב צחור ושלמה רוזנר , חברי ועדת ההיגוי של הכנס , שתרמו רבות לגיבוש המבנה של הספר , טובי וייס - מרכזת הוועדה והעורך הלשוני יצחק כהן , ולבסוף צבי יקותיאל , מנכ"ל מרכז זלמן שזר , שניווט בביטחה את כל התהליך המורכב של הבאת ספר לעולם .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר