מדינה בדרך

מתוך:  > מדינה בדרך

עמוד:3

מדינה בדרך החברה הישראלית בעשורים הראשונים עורכת אניטה שפירא מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר