מבוא

עמוד:12

החומריים המשתנים , את הזהות האתנית תרבותית הטבועה מקודם בנפשות הפועלות , ואת אמצעי המניפולציה המופעלים על ידי אליטות מסוימות . במקום שבו מסיימת בן ישראל את סקירתה על ההיסטוריוגרפיה של הלאומיות מתחיל גדעון שמעוני את הדיון בלאומיות היהודית . ברוח הניתוח שהיא הציגה , הוא מציע נקודת ראות חדשה לצורך הבנת הורתה ולידתה של הלאומיות היהודית , ובעיקר בלבושה הציוני . הוא טוען , כי יהיה אשר יהיה יתרונן האנליטי של תיאוריות - כמו זו של ארנםט גלנר - אשר שמות את הדגש על תפקיד המודרניזציה ביצירת הלאומיות , ערכן מוגבל כשמדובר בדוגמא היהודית . מה שהן מצליחות להסביר הוא פירוקה של האוטונומיה היהודית הקורפורטיבית והדחף של היהודים להשתלב בכל מדינה ומדינה . אך דווקא בהסברת התהליך ההפוך , כלומר , סיבה התהוות הלאומיות היהודית , הן לוקות בחסר ומסתפקות בהצגתה כתגובת נגד לאנטישמיות . לאורה של הפרספקטיבה האמפירית המתוקנת שלנו בדבר עמידותם של הייחוד האתני היהודי והמודעות אליו למרות המודרניזציה ( פרספקטיבה שאותה הציג , כפי שציינו לעיל , יונתן פרנקל , ( טוען שמעוני כי רק תיאוריה של לאומיות המכירה במשמעות העצומה שיש לתודעה האתנית הקיימת משכבר , יכולה ליצור מסגרת מספקת לשם הבנת הלאומיות היהודית . גישה כזו מוצא שמעוני בתפיסתו של אנטוני ד ' םמית . על פיה הוא מציע להסביר , כי התהוות הלאומיות היהודית היא בפירוש דוגמא ל'לאומיות אתנית ' שהתעוררה עקב שילוב של רעיונות שפותחו בתוך קבוצות מסוימות של האינטליגנציה היהודית במאה ה 9 ו . פלג גדול מן האינטליגנציה היה מעוגן במציאות האובייקטיבית של האתניות היהודית הנמשכת וגילה תודעה אתנית מושרשת וחסרת פניות . האינטליגנציה ה'אתניםיםטית ' הזאת חיפשה אחר סינתזה שתשמר את היהודיות ובה בעת תקל על ההשתלבות בחברת הרוב . ה'אתניםיזם ' משמש כאן בהוראה של הגנה על מאפייניה של האתניות - כמו הרגשת שותפות במוצא , בשפה , במורשת התרבותית דתית , וקשר אל נחלת אבות - על שום היותם ערכים בעלי דירוג גבוה . עם זאת , הניצוץ שהניע את הביטוי העיקרי של הלאומיות היהודית , הציונות , היה ההתלכדות בין הגרעין הזה של נושאי דגל האתניות לבין חלק מסוג אחר של האינטליגנציה - זה שנשא את דגל ההשתלבות - אך , בעיקר בשל האנטישמיות , שינה את האוריינטציה האידיאולוגית שלו בסוף המאה ה . 19 ליאו פינסקר ותיאודור הרצל הם מייצגיו של פלג זה של האינטליגנציה . התלכדות שלישית נוצרה על ידי פלג של רבנים אורתודוקסים , ששאבו ממסורת של פרשנות משיחית וגם מתוכניות ליישובה של ארץ ישראל מחדש שנוסחו במהלך המאה ה . 19 מכאן שלפי נקודת המבט שמציג שמעוני , הלאומיות היהודית הינה תופעה הנובעת ממציאות אובייקטיבית של אתניות יהודית המתמשכת למרות המודרניזציה , התפתחות

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר