לאומיות ופוליטיקה יהודית פרספקטיבות חדשות

עמוד:6

המערכת המדעית פרופ ' ישעיהו גפני ( יו"ר , ( פרופ' מרדכי ברויאר , פרופ ' יעקב ברנאי צבי יקותיאל , פרופ ' מרים ירדני , פרופ ' יום טוב עסיס , פרופ ' יוסף שלמון מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן המבוא והמאמרים של י' פרנקל , י ' ריינהרץ רפ ' מדינג תורגמו על ידי אירית םיון מסת " ב ISBN 965-227-1 11-x מספר קטלוגי Catalogue No . 185-378 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשנ"ז אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר מחשב ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית ' ) גרף חן (' בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

מכון טאובר, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר