הקדמה 'לאומיות ומיניות' אחרי רבע מאה

עמוד:9

שעברה מתחת לבית הורי בברלין . התרשמותי היתה כה עמוקה עד שברחתי למעשה מן הבית , והצטרפתי למצעד ההיטלראי . זה מוכרח היה להיות בשנת . 1932 אני חייב להודות , אפילו היום , שזו היתה התנסות בעלת עוצמה חריגה במיוחד . נסחפתי . ' הצעיר היהודי מוסה , בן למשפחה ליברלית , לא גדל כמובן על ערכי הלאומנות הגרמנית , וודאי וודאי שלא הזדהה עם הנאציזם . אבל משהו מסתורי בתנועה של ההמון כגוף אחד , בהפגנת הכוח , בסמלים , בלפידים הבוערים ובשירים הלאומיים , היה בו כדי לגרום ליהודי הצעיר להפוך - ולו לרגע - לנאצי מן השורה . הכוח המסתורי וההרסני הזה , שמוסה זיהה אותו גם בתוך תוכו , חזק יותר מתאוריה אידאולוגית כלשהי או מרעיונות מופשטים . זה כוח קמאי , שלדעת מוסה לא ניתן להבין את המהות האנושית ואת ההיסטוריה האנושית בלא לחקור אותו כתופעה היסטורית . זה הכוח שמאפשר לאידאולוגיה מסוימת לרכוש לה תומכים ואוהדים , ושמאפשר להמונים להזדהות עם רעיונות . זה המנגנון שבכוחו להכיל ולהדיר , לבנות - אומה , תנועה פוליטית , זהות מעמדית - אך גם להרוס . למרות התנגדותו לגישה ההיסטוריוגרפית המרקסיסטית , העיסוק של מוסה בלאומיות לא היה מעולם מנותק לחלוטין מהעיסוק בהיסטוריה חברתית . להפך - הדרך היחידה להבין את הלאומיות היתה , לדעתו , דרך ההבניה התרבותית והחברתית שלה . מה היו המנגנונים התרבותיים שאפשרו ללאומיות המודרנית , שנוצרה והתפתחה במהלך הרבע האחרון של המאה השמונה עשרה והמחצית הראשונה של המאה התשע עשרה , לגייס לצדה את ההמונים ? מה היו הסמלים והמיתוסים שהפכו אינדיבידואלים לצרפתים , גרמנים , או אנגלים ? לדעת מוסה ( כמו גם לדעת רוב חוקרי הלאומיות המודרנית ) קיים היה קשר , ואולי אף זהות , בין היווצרות הלאומיות להיווצרות הבורגנות . אולם הבורגנות , כפי שמוסה הבין אותה , לא היתה רק מעמד כלכלי מסוים אלא השקפת עולם , דרך חיים , אופן התנהגות , ובמלה אחת - תרבות . התרבות הלאומית והתרבות הבורגנית חד הן . שתיהן באו לעולם בזמן אחד , ושתיהן שירתו זו את זו . במספר מחקרים שקדמו לספר שלפנינו , פירט מוסה הקשרים שונים של התרבות הבורגנית ( בעיקר הגרמנית ) בהקשרה הלאומי . ובשנת 1982 הוא פיתח לראשונה רעיון חדש ומהפכני , שיעמוד במרכז כל מחשבתו ההיסטורית בשנים הבאות : הלאומיות והבורגנות קשורות זו בזו בראש

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר