הקדמה 'לאומיות ומיניות' אחרי רבע מאה

עמוד:8

אמונות ודעות , רעיונות , סמלים , התרבותי - מושג מעורפל משהו , שהיה עבור מוסה מושג מפתח להבנת תהליכים היסטוריים . תרבות פירושה מערכת מנהגים ומסורות שמארגנת את מכלול ההתנהגויות של יחידים , כולל ההתנהגויות הפוליטיות שלהם . תרבות , מבחינה זו , קודמת לפוליטיקה ומעצבת אותה , אך תהליכים פוליטיים בתורם מעצבים שינויים תרבותיים . מובן מאליו גם , שתהליכים תרבותיים מעצבים שינויים היסטוריים אף יותר מתהליכים כלכליים , ויש מקום להזכיר נקודה זאת על רקע ההגמוניה של גישות מרקסיסטיות בהיסטוריוגרפיה של אירופה במהלך רוב שנות הפעילות האינטלקטואלית של מוסה - גישות שמוסה שלל לחלוטין . חשוב עם זאת להבדיל בין מושג התרבות של מוסה לבין האידאליזם שאפיין את ההיסטוריוגרפיה הגרמנית . כשם שהוא שלל את המרקסיזם , מוסה שלל לחלוטין גם את החשיבה ההיסטורית שטענה לקיום מופשט של רעיונות , והדגיש שוב ושוב את ההקשרים התרבותיים המשתנים , שבתוכם - ורק בתוכם - מתעצבים הרעיונות ומקבלים את משמעותם . מתוך כך הוא גם שלל את הגישה , המקובלת בהיסטוריה אינטלקטואלית , להתמקד בכתבים פילוסופים של הוגים 'חשובים . ' פילוסופיה ופורנוגרפיה , ספרות גבוהה וספרות פופולרית , פסלים ותמונות , מוסיקה קלאסית ושירי עם , הרגלי נימוס ומנהגי שולחן - כל אלה הם מכלול אחד , וכולם יחד מהווים את הביטוי המובהק ביותר של תרבות ; הם - ולא סדרת רעיונות מופשטים . מכאן העיסוק של מוסה , בכל ספריו וגם בספר שלפנינו , בצדדים היום יומיים של החיים . ההיסטוריה של חיי היום יום היא ענף מחקר עצום ממדים , שהתפתח בשלושת העשורים האחרונים של המאה הקודמת במיוחד בגרמניה , ומוסה לא זוכה להכרה שהוא ראוי לה כאחד ממטרימיו . החל בשנות הששים עמד במרכז המחקר של מוסה העיסוק בגרמניה המודרנית . הוא ניסה לפענח את סוד ההצלחה של האידאולוגיה הנאצית , את המעבר של רוב הגרמנים מלאומיות ללאומנות לוחמנית והשמדתית , ואת התפקיד של סמלים פוליטיים בהבניית הזהות הגרמנית המודרנית . את אחת התשובות לתהיות הללו , שעיצבו את גורלו האישי כמו גם את גורל המין האנושי במאה העשרים , מצא מוסה בהתנסות דרמטית שלו עצמו . ' אני זוכר , ' הוא הסביר בריאיון בשנת 1990 ( וחזר על כך פעמים רבות במסגרת הסמינרים שלו באוניברסיטה העברית בירושלים , ( 'הפגנה נאצית

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר