פרק ראשון האסלאם ודתות אחרות

עמוד:11

פרק ראשון האםלאם ודתות אחרות שני סטריאוטיפים שולטים במרבית הדברים שנכתבו על סובלנות ואי סובלנות בעולם המוסלמי . הראשון מתאר לוחם קנאי , פרש ערבי היוצא מן המדבר רכוב על סוסו , בידו 1 מצב הלא מוסלמים במדינה המוסלמית נחקר על ידי : Non-Muslim Subjects : A Critical Studyof the Covenant of 'Umar , London 1930 A . S . Tritton , The Caliphs and their ( להלן : טריטון , ( הודפס מחדש ב ; 1970 וכן על ידי : non-musulmans en paysd ' Islam , Beirut 1958 A . Fattal , Le Statut Legal des ( להלן : פטאל . ( הספרות על העדות הלא מוסלמיות השונות היא בלתי מאוזנת . המחקר המדעי על הנוצרים נוטה לעסוק בהיסטוריה של הנצרות והכנסיות יותר מאשר בחיים למעשה של הקהילות הנוצריות . קיימת ספרות עניפה למדי בערבית . מחקרים כלליים בשפות מערביות כוללים את . in : Handbuch der Orientalistik , Leiden 1964 Eastern Christianity , London 1968 ; B . Spuler , Die Morgenlandischen Kirchen , A . S . Atiya , A History of על ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה של היהודים בארצות האסלאם ישנם פרסומים חדשים מעולים : Arab Lands : A Historyand Source Book , Philadelphia 1979 N . A . Stillman , The Jews of ( להלן : סטילמן Bibliographical Essays in MedievalJewish Studies , New York 1976 , pp . 1 69-229 Cohen , 'The Jews under Islam : From the Rise of Islam to Sabbatai Zevi ' , in : M . R . ;( ( להלן : כהן , ( שהודפס מחדש עם נספח בתוך : . Princeton 1981 Princeton Near East Paper , Number 32 , על כתביו של ש"ד גויטיין , שהם במידה רבה מכלול העבודה המדעית החשובה ביותר על היסטוריה יהודית ערבית , ראה במקור האנגלי שממנו תורגם מאמר זה , בפרק השני הערה . 1 ההיסטוריה של היהודים והנוצרים תחת שלטון מוסלמי נדונה אצל , Arberry ( ed . ) , Religion in the Middle East , Cambridge 1969 A . J . שבו מובאות גם ביבליוגרפיות . מבחר מסמכים מתורגמים ראה Muhammad to the Captureof Constantinople , II , New York 1974 , pp . 217-235 B . Lewis , Islam from the Prophets ( להלן : לואיס , אםלאם . ( על הסובלנות המוסלמית באופן כללי ראה : R . Paret , 'Toleranz und Islam , Munich 1980 Arabeschi e Studi Islamici , Naples 1973 , pp . 25-36 ; A . Khoury , Toleranz im Tolleranza nell'Islam ' , La Cultura , 10 ( 1972 ) , pp . 257-266 ; reprinted in : idem , Intoleranz im Islam ' , Saeculum , 21 ( 1 970 ) , pp . 344-365 ; F . Gabrieli , 'La ( להלן : חיורי . ( שתי עבודות נוספות , המדגישות את ההיבטים השליליים של המורשת המוסלמית בתחום זה הן : Reich des 16 . Jahrhundert , mit einer Neudefinition des Begriffes 'Dhimma ' , K . Binswanger , Untersuchungen zum Status der Nichtmuslime im osmanischen I ' oprime en Orient et en Afrique du nord depuis la conquete arabe , Paris 1980 ; Bat Ye'or ( Pseudonym ) , Le Dhimmi : Profit de

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר