הקדמה למהדורה העברית

עמוד:10

הקדמה למהדורה העברית ההיסטוריה היהודית בתקופה שבין חורבן הממלכה היהודית העתיקה להקמת הרפובליקה היהודית המודרנית היא סיפור של פיזור ואובדן שלטון . היהודים נפוצו בארצות רבות , בקרב עמים רבים . בנוסף לכך - ואולי מעל לכל - הפרידו וחצצו בין היהודים תרבויות במזרח ובמערב , שהיו יריבות ולעתים קרובות אף סותרות , ושהיהודים היוו מרכיב חשוב באוכלוסייתן . התרבויות היריבות בעת העתיקה המאוחרת היו האימפריה הרומית והאימפריה הפרסית , ובשתיהן היתד . נוכחות יהודית משמעותית . זו הסיבה לקיומם של שני תלמודים , ולא אחד ; התלמוד הירושלמי משקף את ההוויה היהודית בעולם הלניסטי , ים תיכוני ורומי בעיקרו , בעוד שהתלמוד הבבלי משקף את העולם השונה בתכלית של בבל ופרם . גם בחלוקה העיקרית של המאה שלנו - בין המערב הליברלי למזרח הקומוניסטי - נמצאו ופעלו יהודים משני צידי המתרס . מאבק ענקים ניטש במשך רוב תקופת ימי הביניים והעת החדשה בין העולם הנוצרי לעולם המוסלמי , שעוצבו ונשלטו תקופת מה על ידי דתות מתחרות אך בעלות מוצא משותף . במהלך 14 המאות האחרונות התפתחו ההיסטוריה והתרבות היהודית במידה רבה - כמעט בלעדית - בתוך שתי התרבויות הללו . לשתיהן תרמו היהודים לאין ערוך ומשתיהן גם הושפעו עמוקות , אפילו בעצם יהדותם . כך אנו מדברים , למשל , על יהודים גרמניים ועל יהודים עיראקיים תוך מודעות להבדלים הקיימים ביניהם , הנובעים מהגרמניות של אלה ומן העיראקיות של אלה . אין אנו מדברים על יהודים נוצריים ועל יהודים מוסלמיים - מושגים שיש בהם סתירה פנימית ברורה - למרות שבהחלט ניתן היה להשתמש בשמות התואר הללו לציון יהודים שמוצאם מן העולמות הנוצרי והמוסלמי , אם היינו מתייחסים אליהם במשמעותם התרבותית ולא במובנם הדתי הטהור . כיום , קיבוץ הגלויות בישראל מביא בכפיפה אחת יהודים מארצות הברית ומברית המועצות לשעבר , ממחוזות הנצרות וממחוזות האסלאם . זהו תהליך לא קל , שכן כל הבאים נושאים עימם את חותם התרבויות שבקירבן הם ואבותיהם היוו מרכיב חיוני מאות בשנים . תקוותי היא , שספר קטן זה על יהדות האסלאם , הרואה עתה אור בשפתם המשותפת של יהודי כל התרבויות , יתרום לשיפור ההבנה ביניהם . ברצוני להודות לגב ' מרים שקד על תרגום הספר לעברית , ולמר אליהו שטרן על בדיקת התעתיק של המונחים שבערבית , בתורכית ובפרסית . תודה מיוחדת לפרופ' חוה לצרום יפה , אשר יזמה את הוצאת המהדורה העברית וכן בדקה את כתב היד ; ולפרופ ' אמנון כהן אשר עבר על נוסח התרגום . ולבסוף יבואו על הברכה מרכז זלמן שזר וצוות עובדיו , אשר עמלו במסירות על הפקת הספר והדפסתו . תל אביב , שבט תשנ"ו ברנרד לואיס

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר