מבוא

עמוד:8

הנוצרי והמוסלמי כאחד לא היתה הדת היהודית זרה ומגוחכת . היא היתה אמונה הדומה לשלהם , גם אם בנוסח קדום שעבר זמנו . הם יכולים להעניש את היהודי על שאינו מכיר בגירסתם שלהם , בגירסה הסופית של דבר אלוהים , אבל הם לא יבטלו את היהודי כמשתייך לכת או לפולחן שולי , אחד מני רבים אחרים . באשר למאמין - לו קל יותר לשאת רדיפות מאשר התעלמות מקיומו . מסתבר שמלכתחילה נדרשו תנאים מסוימים כדי לאפשר את קיומה של הסימביוזה התרבותית - ומעבר לכך את קיומן של ההשפעות התרבותיות ההדדיות - שהולידה את מה שמכונה עתה בשם המסורת הנוצרית יהודית בעולם המערבי ומקבילתה באםלאם . עד המאה העשרים , כאשר עמדותיהם של יהודים ומוסלמים כאחד עברו שינוי קיצוני , יש למונח "אסלאמי יהודי" משמעות ותוכן אמיתי לפחות באותה המידה כמו "נוצרי יהודי , " ככינוי למסורת תרבותית מקבילה , שהיא , בדרכים רבות , דומה . ככל הידוע לי , רק חוקרים מערביים השתמשו במונח "אסלאמי יהודי ;" הוא לא התקבל על ידי יהודים או מוסלמים בארצות האסלאם , משום שאף אחד מבין הצדדים לא ראה את היחסים ביניהם באור הזה . בעת הנוכחית זהו מונח שמשמעותו היסטורית בלבד , משום שהמסורת האםלאמית יהודית חדלה להתקיים כגורם בעל חיות . המסורת נהרסה , ונושאיה יצאו לגלות או למדינת ישראל , שם שני ענפי העם היהודי , יהודי האםלאם ויהודי הנצרות , נפגשים שוב לראשונה מזה מאות שנים רבות , ונאבקים על יצירת םינתיזה חדשה , מבוססת על יהדותם המשותפת . המפגש משקף בצורה מוקטנת את ההתנגשות בין שתי התרבויות שמהן צמחו ; האחדות לא תושג בקלות . הניסיון יקבע באופן חלקי את המאמץ המקביל ליצירת קשר סימביוטי חדש ושונה בין מדינת ישראל והעולם המוסלמי המקיף אותה , ובחלקו ייקבע על ידיו . בפרקים שלהלן נסיתי לבחון את מקורותיה , פריחתה וסיומה של המסורת האסלאמית היהודית , ולהציב את התהליכים האלה על רקע ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה האסלאמית . במרבית הזמנים והמקומות היו יהודי הנצרות המיעוט הלא נוצרי היחיד בארץ שכולה נוצרים . לעומת זאת היו היהודים תחת שלטון האסלאם ברגיל מיעוט אחד בין מיעוטים דתיים רבים , ועל פי רוב לא החשוב ביניהם . עמדת האםלאם כלפי היהדות , ושל המוסלמים כלפי היהודים , היא איפוא היבט אחד בבעיה רחבה ומסובכת יותר . הפרק הראשון מוקדש לפיכך לעיון כללי ביחסים שבין האסלאם ודתות אחרות - בתאולוגיה ובחוק , בהלכה ובמעשה . הפרק השני דן בראשיתה ובהתהוותה של המסורת האםלאמית היהודית , ועוסק בעיקר בתקופת ההיווצרות ובתקופה הקלטית באםלאם הביניימי . הפרק השלישי מתרכז באימפריה העות ' מאנית , האחרונה בין המדינות האסלאמיות העולמיות , ומולדתן של קהילות יהודים גדולות וחשובות ; הוא נוגע גם בקצרה במדינות מוסלמיות אחרות בצפון אפריקה ובאסיה . נושאו העיקרי של הפרק

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר