תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא 7 הקדמה למהדורה העברית 10 פרק ראשון : האםלאם ודתות אחרות 11 פרק שני : המסורת היהודית האסלאמית 64 פרק שלישי : ימי הביניים המאוחרים וראשית התקופה המודרנית 99 פרק רביעי : קץ המסורת 140 מפתח 175 תמונות - אחרי עמוד 80

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר