היהודים בעולם האסלאם

עמוד:4

Originally published in English under the title The Jewsof Islam copyright © 1984 by Princeton University Press by Bernard Lewis המערכת המדעית פרופ ' ישעיהו גפני ( יו " ח , פרופ ' מרדכי ברויאר , פרופ ' יעקב ברנאי מר צבי יקותיאל , פרופ ' מריס ירדני , פרופ ' יום טוב עסיס , פרופ ' יוסף שלמון מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס ; יצחק כהן ספר 1 ה ראה אור בסיוע קרן לוסיוס נ ' ליטאואר , ניו יורק הדפסה חדשה תשסי'ט מסת " ב ISBN 965-227-106-3 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-373 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשנ " ו Printed in Israel , 1996 סדר מחשב ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית ' ) גרף חן (' בע " מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר