2. עתיד המסורת

עמוד:6

. 3 אנשים אחים אבל שונים מאוד הסתירה הזאת שבין שחזור העבר ובין בינוי העתיד היה בה לכאורה כדי להביא ברכה לתנועה הציונית , משום שרוב הציונים השיבו תשובה אחת על שלוש השאלות העולות ממנה : מהו תוכן זיקתם של היהודים ריבוניות נפרדות , או להפיץ ברבים דפוסי תרבות המצויים בתהליך של התיישנות ושכחה . לעומת תנועות לאומיות אחרות , הצטיינה התנועה הציונית בעומק העבר שהתיימרה לשחזר , בגודל השינוי שביקשה לחולל בחיי היהודים , ובהיקף תמונת העתיד שביקשה לממש ולהגשים : להביא לידי הגירת יהודים מכל קצווי העולם אל ארץ נידחת במזרח התיכון , שעם אחר יושב בה , ללמד את כל היהודים המקובצים הללו מארצות מוצא שונות את שפתם העתיקה כשפת יומיום , ולבנות בארץ היעודה סוג של חברה חדשה , שעוד לא היתה כמוה — וכל אלה בתוקף המוטיבציה הכפולה של שחזור העבר ובינוי העתיד . פירושו של דבר הוא לעבור מרחק גדול מאוד מן המצוי והקיים אל הנכסף והחלום . יש בו בצירוף הזה של שחזור המסורת והבינוי מחדש משום סתירה ברורה , שהרי השחזור כפוף לתנאים ולכללים שהיו בעלי תוקף בעבר , ואילו בינוי העתיד כפוף לכללים ולתנאים השואבים את תוקפם מן ההערכה על טיבם של מצבים עתידיים שונים , על סיכויי היווצרותם ואולי על מצבים חדשים לגמרי . זו הסתירה שאתה מתמודדת החברה היהודית בארץ ישראל מימי הראשית של המפעל הציוני ועד ימינו אלה . זו הסתירה החוצה בין מחנות וקבוצות למיניהם בחברה הישראלית , המתקיימת בתוך כל מחנה ובתוך כל קבוצה וגם בלבו של כל ישראלי . זו הסתירה שהבטיחה את נצחונותיה הגדולים של התנועה הציונית וגם גרמה למפלותיה , וזו גם הסתירה שבעזרתה ננסה להסביר את צמיחת החברה הסקטוריאלית .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר