החברה הסקטוריאלית

עמוד:ד

Gadi Yatziv THE SECTORIAL SOCIETY ערכה : מיכל אילון מסת"ב ISBN 965-342-728-8 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשנ"ט סדר : נ . בן צבי , מפעלי דפוס בע"מ , ירושלים נדפס בדפוס גרפית בע"מ Printed in Israel Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1999

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר