תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן הענ '' נ'ם פתח דבר 9 9 רק א ' > ' : ' ל א'נ 0 ר 0 ק 17 00 טקסט ומשמעות 19 קריאה ואינטרטקסט 22 אינטרטקסט : סוגיה ספרותית או תרבותית ? 23 אינטרטקסט : זיקות בין טקסטים 26 אינטרטקסטואליות והשפעה ספרותית 30 " כתיבה מחדש , " "קריאה מחדש" ואינטרטקסט 32 זיקות בין הטקסטים : סוגיית הפרשנות 36 תמורות בתפיסת האינטרטקסטואליות 38 על הקריאה ביצירות המוצעות בספר זה 9 42 רק ב > y : ' וו'נוך 'לחשיבה א'נ 0 ר 0 ק 00 ואל'ת 45 אינטרטקסט ותהליכי למידה והוראה 47 חינוך לאינטרטקסטואליות - מה הבעיהל ! 49 שאלת הידע בספרות ובתרבות 52 לגיטימציה לחשיבה אסוציאטיבית 54 הדגמה של חשיבה בהוראה 55 פיתוח נטיות חשיבה והרגלי חשיבה 57 ניהול מחשבות בכיתה : מטקוגניציה 60 אינטראקציה בלמידה 63 ארגון קישורי של תכניות לימודים 65 סיפור הוראה אישי : סביבה לטיפוח חשיבה אינטרטקסטואלית 67 דברים לסיום הפרק 76 פעילויות לפיתוח מודעות אינטרטקסטואלית 76

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר