הקדמה

עמוד:13

עמדותיו שונות מעמדות קודמיו . בעבורו משה אינו רק סופר התורה , אלא הוא "בעל התורה . " משה קיבל את התורה והבין אותה בדרך המיוחדת לו , דרך שלא ניתנה למסירה לדורות שאחריו ( אברהם עברי , דמות משה במחשבת הרמב '' ם . ( על חידוש ומקוריות מעיד גם חקר ההקשרים ההיסטוריים של גישת הרמב " ם על ההשפעות שהכוכבים מפעילים על העולם התלת ירחי . הקוסמולוגיה של ארבעת הכדורים היא החידוש היחיד כמעט של הרמב " ם בתחום המדע והוא חורג מן המוסכמות המדעיות של זמנו . הרמב " ם הגיע לחידוש הזה מתוך רצון להבין לאשורו את חזון המרכבה של יחזקאל . משמע שהמניע הדתי ( המסורתי ) השפיע על חדשנותו המדעית ( גד פרוידנטל , ארבעת הכדורים של הרמב " ם : ארבע הערות [ מורה הנבוכים , חלק ב , פרקים ט—י . ([ משפחת התיכונים הייתה מבשרת החידושים שבחיבורי הרמב"ם בהיותה המתווכת בין חיבורי הרמב"ם שנכתבו ערבית לבין קוראי העברית בעולם היהודי . בשלושה מאמרים בקובץ משמשת יצירתו של שמואל אבן תיבון מעין מראה לבחינת חדשנותו של הרמב"ם בעיני בני זמנו . מורה הנבוכים בתיווך התיכונים לא רק הגיע לידיים יהודיות אלא גם פתח לעולמה של אירופה היהודית המשכילה פתח לפילוסופיה . תכלית עבודתו של שמואל אבן תיבון הייתה הפצת פירוש הרמב " ם ליהדות כדת פילוסופית . הוא הציג עצמו כמפיץ וזו הייתה תכלית העברת התכנים של התרבות הערבית הלא יהודית בתרגום לעברית . מפעלו של אבן תיבון עורר התנגדות בחוגים שונים במאה השלוש עשרה בשל חדשנותו , ובשל כך נמתחה ביקורת גם על הרמב " ם ( קרלום פרנקל , פירוש היהדות כדת פילוסופית . ( רבים מתלמידי הרמב"ם , ששמואל אבן תיבון שימש להם מורה דרך , לא דבקו בהשקפתו החברתית של הרמב"ם , המצפה שהפילוסוף יהיה מעורב בחיי הציבור , ולא אימצו את פעילותו ההלכתית והפוליטית . אבן תיבון ביקר את הרמב " ם על כך והתווה את הדרך האידאלית בעיניו - דרכו של החכם המתבודד המצוי בראש סולם העילית האינטלקטואלית . ביקורתו של אבן תיבון שוחזרה משברי ציטוטים המתגבשים לכלל משנה שלמה על מקומו של ההוגה בחברה ( אביעזר רביצקי , ייעודו הפוליטי של הפילוסוף : שמואל אבן תיבון לעומת הרמב"ם . ( אפיון המסורת הפילוסופית מבית מדרשם של רמב"ם ושמואל אבן תיבון מצטיירת גם בפרשנות המקרא , בפרשנות של ספרות חז"ל ובביאורי טעמי המצוות . בחינת חיבוריהם של כמה מצאצאי אבן תיבון וחוגו , עד לר ' מנחם המאירי , מורה שחיבורים אלה התפתחו מהערותיו של הרמב"ם במורה נבוכים . שיטת הבחינה הזו של חיבורי הרמב"ם בהשתקפות הדורות הסמוכים לו מתאימה גם לאזורים אחרים שבהם נוסדה מסורת הצועדת בעקבות הרמב " ם ( יעקב

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר