הקדמה

עמוד:11

התשובה הנכונה מבחינה ציבורית , תשובה בעלת זיקה מיידית לזמנו ולתקופתו . מתוך מצבו הירוד של עם ישראל ביקש הרמב"ם להדריך את היהודים לעבר המטרה האמיתית של האדם . הרמב " ם ניסח את עמדתו בסוגיה זו מתוך תובנה פוליטית פדגוגית . מגישה הרואה את מצוקת האומה כבעיה קיומית חריפה נובעות המחויבויות של היהודי להלכה וליהדות , כיוון שהדת האלוהית באחרית הימים תהיה הדת היהודית ( חיים קרייסל , הרמב " ם על הדת האלוהית . ( גם העיון במצוות ובטעמיהן נבחן על פי אמות המידה של שמרנות וחדשנות , שכן בארבעה היגדים של הרמב"ם מוצעת לכאורה עמדה שונה ביחס לעיסוק במתן טעמים למצוות . אפשרות אחרת להבין את העמדות השונות היא על יסוד יחסים של "דו שיח" בין שני מושגי יסוד אצל הרמב"ם . הזיקה ההדוקה בין טיהור המושג האלוהי לבין ההטעמה הרציונלית של המצוות וכן זו שבין ההטעמה הרציונלית של המצוות לבין טיהור מושג האלוהות עומדת ביסוד עמדות אלו ( מיכאל צבי נהוראי , המצוות כגזירת מלך וכאתגר אינטלקטואלי . ( מגמה שכזו אפשר לראות בעיון קפדני וממוקד בדרך החדשנית שבה התמודד הרמב"ם עם מחלת הצרעת המקראית , מחלה שנקשרו לה מסורות פרשנות רבות . תסמיני הצרעת המקראית לא היו מוכרים למדע הרפואי בן זמנו אך היה מקובל במסורת ישראל שהיא באה כעונש לדוברי לשון הרע . הפתרון לבעיה כורך את טיב החטא עם מהות העונש . חשיבות הדיבור התקין בעיני הרמב"ם מעלה את חומרת העוון לדרגה גבוהה . מדרגה שפלה שכזו מחייבת הרתעה מיוחדת - הרתעה ניסית . ממילא העיון הנכון במצווה זו מעלה קשר בינה לבין מהות האמונה והכפירה ( ג'יימם א' דיימאנד , הרמב"ם על נגע הצרעת - מ"לשון הרע" ועד ל"כופר בעיקר . (" קבוצת המחקרים השנייה בהגותו של הרמב"ם היא זו שבמוקדה עומדת ההשוואה בין משנתו הפילוסופית למקורות שהיו לפניו , כדי לאפיין את מידת החדשנות שבחיבוריו . השוואה ראשונה של הגות הרמב " ם היא לעמדות חז"ל . זו נעשית בפרשנות מעשה מרכבה ומעשה בראשית - עניינים שהם עצמם אזוטריים והרמב " ם הצפינם בשיטת המשלים . בחינה של עמדות הרמב"ם לעומת גישתם של חז"ל בנושאים אלה מעלה כי הרמב"ם הולך צעד אחד - לא פחות אך גם לא יותר - מעבר לפרשנות חז"ל לאותם המקורות . דרגות הפרשנות של הרמב"ם למקורות השונים מוצגות לשיטתו בספרות חז"ל בצורה של אזוטריות פוחתת והולכת , אם כי במורה נבוכים הוא נוקט גישה של אזוטריות גוברת והולכת ( לורנם קפלן , אזוטריות פוחתת והולכת ותכליתו של מורה נבוכים . ( ההקשרים הפילוסופיים הקלםיים שבים ועולים בהרבה מן המחקרים שבקובץ , ועיון

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר