הקדמה

עמוד:9

השוואה בין דברי הרמב"ם למקורותיו ההלכתיים עומדת במוקדם של כמה מאמרים בקובץ זה . נפתח בעמדתו של הרמב"ם כלפי עצם לימוד התלמוד . גישתו של הרמב " ם בסוגיה זו נראית חדשנית , שכן הוא נתפס כמי ששלל את לימוד התלמוד והציע לו תחליף קנוני בדמות משנה תורה . אלא שיש בשיטתו במשנה תורה יסוד מסורתי מובהק . דרכו של הרמב"ם להסמיך את הלכותיו ללשון הסוגיות התלמודיות ולהסתמך על מקורות חז"ל היה בה כדי לעודד לומדים לשוב למקורות הללו כדי להסיק מהם מסקנות חדשות . מהלך שכזה , שיש בו חדשנות יצירתית , משתלב אפוא במגמות של שמרנות טקסטואלית ( ישראל מ' תא שמע , האומנם נקט הרמב " ם עמדה מהפכנית כלפי לימוד התלמוד . (? בירור כולל נוסף במקורותיו ההלכתיים של הרמב"ם נעשה בזיקה לתיקונים ולשינויים ששינה בכתביו לאור טעויות שגילה בהם . העולה מבירור זה הוא כי רוחו של הרמב"ם הייתה דינמית ושוחרת אמת . מכאן נבעה נכונותו לתקן ולעדכן שוב ושוב דברים שכתב בחיבורים קדומים ובמהדורות קודמות של חיבוריו . אך כיוון שהרמב"ם ראה סביבו שמרנות ממסדית שגינתה שינויים בעמדות , ובעיקר טענו זאת מבקריו , הוא יצר עמדה פרדוקסלית שביטויה הוא הרטוריקה האפולוגטית המגנה על עמדותיו המקוריות כעמדות יציבות , ולא רק לשעת כתיבתן כי אם גם לשעת הפולמוס עליהן ( דוד הנשקה , לחשיבתו ההלכתית של הרמב " ם : בין דינאמיות פנימית לשמרנות ממסדית [ לטיבה של הלכה השקועה בספר המצוות . ([ אשר לסתירות המיוחסות לדברי הרמב"ם במשנה תורה , לאלה מוצעת גישה מתודולוגית הבוחנת את הקשיים על יסוד מודעות לסוגים שונים של סתירות וכיוונים שונים של פרשנות ופתרונן ( יובל מיני , סתירות פנימיות מדומות בדברי הרמב"ם . ( שתי בחינות ממוקדות של שיטת הרמב"ם בהשוואה לעמדות גאונים מעלות תמונות שונות . השאלה של חדשנות ומקוריות אצל הרמב"ם בזיקה למקורות מתורת הגאונים המתגלים לאחרונה מגניזות קהיר , מצביעה על קשר אמיץ בין משנה תורה לבין חיבוריו של רב שמואל בן הפני וכן בין משנת טעמי המצוות במורה הנבוכים לבין חיבוריו של ר"ש בן חפני בתחום ההלכה והמחשבה . וכך , נמצא כי הגאון הבבלי שימש צינור לחיבורים מוסלמיים שהגיעו אל הרמב"ם ( יהודה צבי שטמפפר , השפעת כתבי ההלכה של רב שמואל בן חפני גאון על הרמב " ם . ( ההשוואה לרס " ג מעלה כי חידושיו של רמב"ם בולטים בהיקף , בהשמטת המקורות ובשימוש בשפה העברית . סידור הדברים וארגון החומר גם הם שונים אצל הרמב"ם . ובכל זאת , תיתכן השפעה אפשרית של סידור ההלכות בספר הירושות על משנה תורה ( למשל , הלכות שכנים א , ד-ה ; ב , ט , בחלוקת רכוש משותף ; ירחמיאל ברודי , השפעת רם " ג על הרמב " ם . ( חדשנות ושמרנות משמשות בערבוביה גם במבנה של משנה תורה . סוד המבנה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר