הגליל בתקופת המשנה

עמוד:4

מונוגרפיות בתולדות עם ישראל מפרסומי מרכז זלמן שזר המערכת המדעית פרופ' אברהם גרוסמן ( יו"ר , ( פרופ' ישעיהו גפני , פרופ' אריה גראבויס צבי יקותיאל , ד"ר ירחמיאל כהן , ד"ר משה רוסמן , פרופ' יעקב שביט מרכז המערכת : יצחק כהן ערך והביא לבית הדפוס : יחזקאל חובב הדפסה חוזרת תש"ע ספר זה יצא לאור בסיוע קרן לואיס ומינה אפשטיין שעל יד האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות מסת"ב © 965-227-070-9 כל הזכויות שמורות מרכז זלמן שזר 1991 , אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . םדר מחשב : מרכז זלמן שזר ; הודפס בדפוס אליניר

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר