ברוח הזמן החזרת ספרות הילדים להקשרה ההיסטורי-תרבותי

עמוד:2

כתיבה : ד"ר יעל דר , אוניברסיטת תל אביב דייר יהודית שסיילון , מכון מו " 9 ת ומכללת לוינסקי לחינוך ד"ר חנה לבנת , המכללה האקדמית בית ברל ומכללת סמינר הקיבוצים ד"ר נ 1 ל קוגלון , אוניברםיסת תל אביב עריכת סקםט ולשון : ד"ר מיכל סגל עיצוב גר 0 י ועיצוב השער : בלה cr ציור העסיסה : שירלי אגוזי תודות אנו מבקשות להודות מקרב לב לכל מי שסייעו לנו בשלבי הכתיבה השונים ובהפיכת כתב היד לספר : תודה לפרופ' חמוטל בר-יוסף ולד"ר אריאלה גדרון שקראו את כתב היד . הערותיהן תרמו לנו מאד . תודה לצוות הוצאת הספרים של מכון מופ"ת : לד"ר מיכל סגל , העורכת הלשונית , על קריאתה הקשובה , הנבונה והמדוקדקת ; לבלה טאובר על הכישרון ועל ההשקעה הרבה בעריכה הגרפית של הספר ועטיפתו , ולשירלי אגוזי על ציור העטיפה שהצליח לתת ביטוי וויזואלי הולם לרוח הספר ; לחני שושתרי , רכזת הוצאת הספרים , שסייעה רבות בתהליך ההבאה לדפוס . תודה מיוחדת שלוחה למורתנו פרופ' זהר שביט מבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל-אביב . חלקים מספר זה מתבססים על עבודות דוקטורט שנעשו בהנחייתה המפרה . מםת"ב : 965-7182-77-8 © כל הזכויות שמורות לאקו"ם , ליוצרים ולהוצאות הס 0 רים © כל הזכויות שמ 1 ר \ ת למכון מוכ '' ' ת , תשס"ז 2007 סלי http : // www . mofet . macam . ac . il 03-6901406 הדפסה : ד 0 וס או 9 םנ 0 1 ל בע"מ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר