מה בין הכתבים המוקדמים והמאוחרים של הרמב"ם בעניין מגבלות הידיעה האנושית?

עמוד:299

שכלית את הטענות התיאולוגיות ) לגישה ביקורתית ? האם הרמב " ם מגלה ב " מורה נבוכים " יותר ספקנות מאשר בחיבוריו המוקדמים , לגבי האפשרות לדעת את הדברים שברומו של עולם ? לפני שאנסה לענות על שאלות אלו , אחזור על כמה הבחנות יסוד בתורת ההכרה של הרמב"ם . ההבחנה הראשונה - העולה מה " מורה " א , נ - היא ההבחנה בין "אמונה " ( אעתקאד ) לבין "אמונה וודאית " ( אעתקאד יקיניה . ( כידוע , הרמב"ם מאפיין את האמונה פעמיים בפרק זה : "האמונה [ ... ] [ היא ] העניין המצטייר בנפש כאשר מקבלים כאמת שהוא כך כפי שהצטייר [ ... ] האמונה היא לקבל כאמיתי את מה שהצטייר שהוא מחוץ לדעת , לפי מה שהצטייר בדעת . " לא כאן המקום לעמוד על ההבדלים ( אם הם קיימים ) בין שני האפיונים האלו . לפי שניהם , ראובן מאמין בדבר מסוים כאשר הוא סובר שהדבר קיים במציאות כפי שהוא מושג אצלו . לדוגמה , ראובן מאמין שהאדם הוא בעל חיים רציונלי , כשהוא סובר שיש לכל אדם ואדם תכונה של רציונליות , כפי שתכונה זו מושגת אצלו . אם הוא גם תופס שהדעה הזאת הכרחית , כלומר שהיא חייבת להיות אמיתית ודעה אחרת מנוגדת לה לא תוכל להיות אמיתית , אזי הדעה שהוא מחזיק בה היא ודאית " ) אם יחד עם אמונה זו , הושג שאין משהו שונה מאמונה זאת אפשרי כלל , ולא נמצא בדעת מקום לדחות אמונה זאת ואין להעלות על הדעת אפשרות של דבר שונה ממנה - זאת היא ודאות . ( " במלות ההגיון , פרק ח , הרמב " ם טוען שהוודאות נקנית בין היתר על ידי הוכחה שכלית . אכנה דעות כאלו " ודאיות " או "מוכחות . " מ"מלות ההגיון " מתברר , שגם הדעות ה " מוחשות " ( ידיעות החושיות ) הן ודאיות , אבל עסקנו כאן הוא ב " מושכלות " ולא ב " מוחשות . " על כל פנים לא נאמר שם , או בכל מקום אחר , שהדעות המבוססות על סמכות מסורתית ( תקליח הן ודאיות . הבחנת יסוד אחרת המשתמעת מדברי הרמב"ם , היא בין "להכיר ( להשיג , לדעת ) דבר" ובין "להכיר ( להשיג , לדעת ) דבר כמו שהוא " או "על השלמות " או "על בוריו . " 6 Memoryof Isadore Twersky , Jerusalem 2001 , pp . 1 1-28 Septimus ( eds . ) , Me ' ah She ' arim : Studies in Medieval Jewish Spiritual Life in מורה נבוכים , עמ י . 114-112 7 שם , עמי . 114 8 מהדורת קאפח , קרית אונו תשנ"ז , עמי צט . לאחרונה הטיל דוידסון ספק בייחוסו של מלות ההגיון לרמב"ם . ראו . Twersky , Jerusalem 2001 , pp . 11 1-133 Me ah She ' arim : Studies in Medieval Jewish Spiritual Life in Memory of Isadore H . A . Davidson , "The Authenticity of Works Attributed to Maimonides " , וכנגד זה ראו philosophe et savant ( 1138-1204 ) , Leuven 2004 , pp . 39-78 perplexes' et le Traite de logique" \ in T . Levy & R . Rashed ( eds . ) , Mai ' monide : terminologie logique de MaTmonide et son contexte farabien : le 'Guide des A . Hasnawi , "Reflexions sur la

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר