מה בין הכתבים המוקדמים והמאוחרים של הרמב"ם בעניין מגבלות הידיעה האנושית?

עמוד:297

מה בין הכתבים המוקדמים והמאוחרים של הרמב"ם בעניין מגבלות הידיעה האנושית ? בצלאל מנקין בכמה ממאמריו רבי ההשפעה טען שלמה פינס , שהרמב " ם הגביל מאוד את תחום הידיעה האנושית . לפי פרשנותו , האדם מסוגל לרכוש ידע מוצק רק בתחומי המתמטיקה והפיזיקה , והידיעה בפיזיקה אף מוגבלת לחוקי הפיזיקה החלים על כדור הארץ . את האובייקטים של המטפיזיקה האריםטוטלית הביניימית , כלומר האל והשכלים הנבדלים , לא ניתן לדעת בידיעה כלשהי , וכך גם לא את האובייקטים של האסטרו פיזיקה האריםטוטלית , כלומר הגלגלים והכוכבים . אולם ניתן לדעת את האובייקטים החומריים הקרובים לנו , כלומר את הגופים של עולמנו שמתחת לגלגל הירח . מן הדברים הללו נובע , שלאדם אין יכולת להכיר את האלוהים , את העולם הרוחני או את העולם השמימי ' . הואיל והרמב"ם אינו מסיק מסקנה זו במפורש , ואולי אף מסתיר אותה , ניתן לראות בה את סודו של "מורה נבוכים . " לכאורה , הפרשנות של פינם בעייתית : הלא אם אדם אינו יכול לדעת בידיעה כלשהי את האל ואת הקוסמולוגיה האריסטוטלית , הכוללת שכלים טהורים וגלגלים שקופים שאינם נראים , מניין לו שהאובייקטים הללו קיימים ? ניתן אולי להשיב , שהרמב"ם אינו * כל ההדגשות בציטוטים מכתבי הרמב " ם במאמר זה הן שלי - ב " מ . כל המובאות ממורה נבוכים הן לפי תרגומו של מיכאל שורץ , תל אביב תשס " ג . ברצוני להודות לפרופ ' יוסף שטרן על הערותיו המועילות . 1 ראו al-Farabi , Ibn Bajja , et MaVmonide : sources et antitheses des ces doctrines chez Jerusalem 1997 , pp . 404 ^ 44 ); idem , "Les limites de la metaphysique selon M . Idel [ eds . ] , Studies in Jewish Thought : The Collected Works ofShlomo Pines , V , and Literature , Cambridge , Mass . 1979 , pp . 88-109 ( reprinted in W . Z . Harvey and Bajja , and Maimonides " , in I . Twersky ( ed . ) , Studies in Medieval Jewish History S . Pines , "The Limitations of Human Knowledge according to Al-Farabi , Ibn Paris 1986 , pp . 15-24 ( The Collected Works , pp . 447-456 ) Brunn ( eds . ) , Celui qui est : Interpretations juives et chretiennes d'Exode , 3 , 14 , Mai ' monide : Exegese d Exode 3 , 14 et doctrine connexe " , in A . de Libera & E . Zum pp . 211-225 ( The Collected Works , pp . 432 ^ 46 ); idem , "Dieu et l'etre selon Alexandre d ^ phrodies et chez Themistius " , Miscellanea Mediaevalia 13 , 1 ( 1981 ) , 2 ראו מ ' הלברטל , סתר וגילוי : הסוד וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים , ירושלים תשם " א , עמ' . 46-45

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר