א

א

עמוד:37

המקום היה מיושב החל מתקופת הברונזה ועד התקופה הרומית הביזנטית. בזמן ה׳תלמוד׳ ישבו בה יהודים. הגיאוגרפים הערביים של ימי הבינים מזכירים את המקום ככפר מבוצר. על חורבותיה הקים הסלטן הממלוכי ט׳הר אל ביברס )1271( את הכפר א זיב, שננטש ב׳מלחמת השחרור׳. )תושביו ]מוסלמים[ חיו על חקלאות, דייג, ספנות והברחות. נכבש ב ,15.5.48 במסגרת ׳מבצע בן עמי׳. על אדמותיו הוקמו מושב לימן והקיבוצים גשר הזיו וסער.( כיום, גן לאומי. בתחומו, עתיקות )אכזיב: תחנה מהתקופות הפליאוליתית העליונה והכלקוליתית. קברי סלע ובנויים מתקופת הברזל. שרידי בנייה מהתקופה הרומית; אכזיב )צפון(: בתי קברות מהתקופות הברזל, הפרסית, ההלניסטית והרומית; אכזיב - אתר תת ימי: מעגן קדום, מפולות של שרידי מבנים יבשתיים בתוך הים, שרידי כלי שיט ומטענים, חציבות ומתקנים על החוף, ממצאים מהתקופות הברונזה המאחרת, הפרסית והרומית; אכזיב - בית הקברות המזרחי: בתי קברות, לרבות קברי סלע ובנויים מהתקופות הברונזה המאחרת, הברזל השניה וההלניסטית; בתי קברות, כולל קברי סלע ובנויים, מהתקופות הברונזה המאחרת, הברזל וההלניסטית. על רכס הכרכר, כלי צור מזמן המעבר בין התקופה הפליאוליתית התחתונה והתקופה הפליאוליתית התיכונה; נמל אכזיב: תל מכוסה חולות, שרידי מבנים ורצפות מהתקופות הברונזה התיכונה, הברזל, הרומית והביזנטית. נמל. קברי סלע מהתקופות הרומית והביזנטית; תל אכזיב: שרידי מבנים ויסודות מהתקופות הברונזה התיכונה, הברונזה המאחרת, הברזל, הפרסית, ההלניסטית, הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה והצלבנית, רצפות פסיפס, שרידי נמלים ומבנים מהגדה הצפונית של נחל כזיב בצפון ועד חרבת נמל אכזיב בדרום(. ■ אכסל ]כסלות תבור[ עירה, במחוז הצפון, בנפת יזרעאל )נצרת(, באזור הרי נצרת תרען. מדרום לנצרת עלית. למרגלות הר כסלות )נ״ט 443(, בשפה הצפונית של בקעת כסלות. דרך ראשית 60 בקטע עפולה - נצרת, בק״מ ה 217.5 בקירוב פנייה מזרחה. מקור השם בשיבוש השם העברי כסלות )הכסלות( שב׳תנ״ך׳ או כסלות תבור, עיר בגבול יששכר וזבולון, בימי בית שני, שזה כנראה מקומה. נקראה על שם הר תבור, שבקרבתה. )כסלות תבור זהה עם איכסלי ]איכסלו[, הנזכרת ב׳מדרש׳. יש המפרשים את השם מלשון כסל )מותניים, שיפולי הבטן בגוף האדם או החיה(, כמו שאר הביטויים הציוריים, הבאים לתאר מקום השוכן במפנה ההר. אחרים מפרשים מלשון, מבטח. רש״י מפרש את השם כסלות: ״...לשון כסלים, פלנקש בלע״ז. לא בגובהו ולא בשיפוליו של ההר, אלא בשיפועו וסמוך לאמצעו... כדרך שהכסלים עומדות בבהמה.״ העמק שבין הר תבור לבין הרי נצרת נקרא ב׳מדרש׳ בקעת כסלות. בתיאור הטופוגרפיה של נחלת יששכר נאמר ב׳מדרש׳: ״בקעה מכאן ובקעה מכאן והר באמצע, אלו ב׳ בקעות: בקעת פסלן ובקעת יזרעאל״. בנייה על גבי שרידים קדומים )יסודות קדומים, רצפת אבנים, קברי סלע, בית קברות

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר