תוכן

עמוד:ט

? ויבז את הבכורה על בכורה ובחירה בספר בראשית * ימימה חובב 116 ? מעגלי מאבק בספר בראשית פרשת ויחי - סיכום ותיקון * יונינה פלנברג 119 ? בזכות הדיאלוג והחמלה העמדה הנשית בסיפור הצלתו של משה ובגאולת ישראל ממצרים * אילת וידר-כהן 121 * "כי חיות הנה" על יולדות ומיילדות במצרים ובשואה * ירדנה קופ-יוסף 123 ? אובדן חירות ותיקונו גבורת המיילדות כתיקון לחטא חוה * ברנדה סוכצ'בסקי בקון 127 ? בין סוף לגעגוע פרידות משה ממשפחתו * אילה צרויה 130 ? "אנכי עומד בין ה' וביניכם" תפקידן של הנשים בעיצוב מנהיגותו של משה * שלומית מוטרו 133 ? "כבד לב פרעה" על תכונות המנהיג * קרן חוה קירשנבום 136 ? שלושה פרנסין טובין הקשרים בין משה , אהרן ומרים * תהילה אליצור 139 * פרשת וארא : משבר אמצע הסיפור על התמודדות עם משבר וחשיבותו של תהליך * אסתי מלמד 143 עובט ? "ונטעתם כל עץ מאכל" משמעותה של מצוות הנטיעה על פי מדרשי ויקרא רבה * חיותה דויטש 149 ? "ותען להן מרים" הנהגה נשית בשירה * שרה עברון 155 תקדים דבורה על כוחן של נשים גדולות מן העבר * רחל עופר 158 ? "ודבורה הנביאה אשת לפידות" דבורה כדוגמה אישית ומשאת נפש * יפה רוזנבלום-קלנר 161 ? ותשפוט יעל את ישראל על שופטות ודיינות אז והיום * יעל לוין 164 ? "ממלכת כהנים וגוי קדוש" קידוש השם וביטויו בעשרת הדברות * רחל קרן 170 ? לשמוע את הצעקה הבלתי מושמעת מה בין עבודה זרה ובין ניצול אלמנה ויתום * יהודה מירסקי 174 * "לקרוא דרור איש לרעהו"

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר