תוכן

עמוד:ח

? "על דבר שרי" על השותפות והשיתוף בין אברהם לשרה * אראלה ידגר 56 ? סיפורי הגר שני מודלים של שיבה לחיים * תמר ביאלה 61 ? "ותמת שרה" סיפור העקדה מזווית נשית * רחל עופר ? 63 מסע אל החסד בצל העקדה , דרך שאיבת המים לגמלים ועד מתן תורה * יהודה מירסקי ? 65 "למה זה אנכי" ייסורי רבקה * אסתר לפיאן ? 68 מסירה את הצעיף בפעם הראשונה מורא ופתיחות ביחסי יצחק ורבקה * ימימה חובב 70 כסלו ? התבגרות במעלה הסולם מלאך א-לוהים כמתווך בין קטבים * דבורה עברון 75 ? לאן נעלמה דינה י מדרש וספרות על הקשיים שמותיר הסיפור המקראי ? גילי זיוון 78 * מנוחה לא נכונה הדרך לתיקון עולם עוברת דרך התחבטות והתמודדות * ישראל רוזנסון 81 ? יד אחת עם הקב"ה הדומה והשונה בסיפורי תמר ואשת פוטיפר * חיותה דויטש 83 ? יוסף ואסתר בחצרות מלכים על הדמיון בין שני הסיפורים ומשמעותו * רננה אילן ? 86 צפנת פענח - הצעה לפענוח " ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי הא-להים" * נחמה וייסלר-פרידמן 91 ? שיוסף יצא יפה כשחר מביזיון הבור בין מחילה להתנכרות בשירי משוררות * רחל עופר 94 ? בימים ההם בזמן הזה מהו עיקר נס חנוכה ? * אסתר אלכסנדר 98 ? בת הכהן , גזירת האונס ומרד החשמונאים מודעות נשית היא המפתח לניצחון על האלימות המגדרית ? חנה קהת 103 ? הגיבורות שלנו גבורה נשית בחנוכה * ענת ישראלי 107 טבת ? המחזיקה במפתחות הגאולה לדמותה של שרח בת אשר באגדות חז"ל * תמר קדרי 113

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר