תוכן

עמוד:ז

תוכן תעזרי ? ליטול את השליטה על הזמן ראש השנה כיום בו מצטרף האדם לא-לוהים בשליטה על חייו * חנה קהת 3 ? צריך שייתן עיניו למטה ולבו למעלה תשובה - תהליך של זקיפות קומה או כפיפותהי * אסתר פישר 6 ? היתכן להיות האמת בשתי דרכים ? בין מנהג לעיון הלכתי - המחלוקת על התרועה * ורד נעם 10 ? "וחנה היא מדברת על לבה" על ייחודה של תפילת חנה * רות וולפיש 13 ? מן הכלל אל הפרט ובחזרה חגי תשרי בהקבלה למבנה התורה * רותי פויכטונגר 17 ? "אבי ואמי עזבוני וה' יאספני" המהלך מתלות לעצמאות בחגי תשרי * שרה זלבסקי 20 ? ביתו ותורתו בין ערכים מתנגשים * מיכל שיר-אל 23 ? להתקרב אל הקודש חיוב נשים במצוות שהזמן גרמן * חנה קהת 26 ? "תורה צווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" קריאת נשים בפרשת וזאת הברכה כביטוי לשילוב בין חוויה למסורת * חנה ספראי 31 ? הסכנה שבדעת קריאה מחודשת בסיפורם של ר' יוחנן וריש לקיש * דניאל-שרה ברנשטיין 34 ? "קניתי איש את ה "' גאוותה וחטאה של חוה * זהבה פישר 37 וזשזן ? יונה עם עלה של זית חטא העריות כקלקול העולם ותיבת נח כתיקונו * אילת וידר-כהן 41 ? "וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם" האשה והברית במהלך הדורות * אראלה ידגר 46 ? קשת בענן העברת האחריות על קיום העולם מהקב"ה לבני האדם * חנה קהת 50 ? גבורת שרה וגבורת המיילדות שני דגמים של עמידה נשית * חיותה דויטש 54

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר