פתח דבר

עמוד:ה

פתח דבר " יונתי בדוגוי הסלע , בסתר המדרגה , הךאיני את מךאיך , השמיעני את קולך , כי קולך ^ רב ומךאיך נאוה" ( שיר השירים ב , יד . ( כי קולך ערב בתפילה , ומראך נאווה בלימוד תורה ( מכילתא דר' ישמעאל . ( הרבה חסר היה עולמנו עד שנפתחו שערי תורה בפני נשים . הרבה קולות , הרבה מראות , הרבה פנים של לימוד ותורה . קול לימודן הערב של הנשים , מחשבתן היורדת לעמקי תורה ומגלה בהם דרכים רבות ואחרות - כל אלו לא נודעו עד לדורות האחרונים . זכינו בדורנו לפתיחת שערי בתי המדרש בפני נשים , לפתיחת בתי מדרש של נשים , ולכמות בהן נשים משמיעות את קול תורתן . והקול צלול וערב . מזה עשר שנים , מאז ייסודו , ארגון 'קולך' מהווה במה מרכזית להשמעת קולן של נשים החפצות במקום הראוי להן ביהדות . מעל במה זו נשמע גם קול לימוד התורה של נשים ושל גברים הרואים בנשים הלומדות חלק חשוב מעולמה של תורה . דברי תורה אלו נדפסו בעלוני 'קולך , ' אשר הופצו בעשרות אלפי עותקים לבתי כנסת ובתים בישראל . זכו כותבות וכותבי המאמרים לא רק להעשיר את קוראיהם , אלא גם להביא לעולם התורה נושאים אשר לא היו בשיח הלמדני קודם לכן . לנשים הלומדות נועד תפקיד ויתרון , שכנראה נבע מהדרתן הממושכת מתלמוד תורה . נשים אלו מתבוננות בתורה מנקודת מבט נוספת ושונה , שיסודה בתאוות לימוד ורצון להגיע לאמיתה של תורה , ללמוד וללמד , לשמור לעשות ולקיים , ולעבוד את ה . ' והנה , לא רק שהותר להן לבוא בשעריו של בית המדרש , אלא נמצאו מייסדות בו מגמות נוספות , חדשות , מאירות עיניים , מעלות לדיון שאלות וסוגיות שלא נדונו בעבר , ובהן כמובן גם שאלת מעמדן של נשים ביהדות , ובכך משפיעות ומעשירות את שיחתה של תורה בכל אתר ואתר . הנושאים הרבים שהועלו בעלוני 'קולך' הגיעו אל קהלים רבים ורחבים והפכו להיות חלק מן השיח המכונן של החשיבה היהודית בת זמננו .

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר