השמיעיני את קולך :עיונים במעגל השנה ובפרשת השבוע

עמוד:ב

MAKE YOUR VOICE HEARD Readings in die Jewish Calendar and the Torah Portions , Edited 6 y Slachel Jlvien מסת"כ © ISBN 978-965-09-0272-8 כל הזכויות שמורות , תשס '' ט All rights reserved , 2009 r \ Ki \ r \ ראובן מס בע"מ ת"ד , 990 ירושלים 91009 טל' 02-627786 ? פקס 02-6277864 דואר אלקטרוני : www . massa . co . il www . massculture . co . il rmass @ barak . net . il P . O . Box 990 , Jerusalem 91009 , Israel Rubin Mass Ltd ., Publishers & Booksellers rmass @ barak . net . il www . Israeli-books . com www . rubin-mass . com Tel 972-2-6277863 Fax 972-2-6277864 עורכת לשון : הילה אונא 054-5640989 עי ^ וכ עטיפה : סטודיו דוכ אכרמסון איור על העטיפה : מיניאטורה מתוך הגדת הזהב , ספרד , המאה ה4- ו עימוד : תשכז 02-58 7044 2 Printed in Israel

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר