בפתח גן העדן חיפוש אחר אלוהים עם נוצרים ומוסלמים בארץ הקודש